ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ. ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਡਾ. ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ: 915-850-0900 ਮੋਬਾਈਲ: 915-540-8444 ਸਿਹਤ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਰਟਰਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀ ਕੁੱਝ ਸਮਝਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗਲਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਗਲਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਿਤੀ Spasmo Proxyvon Capsule in Punjabi (ਸ੍ਪੈਜ਼੍ਮੋ ਪ੍ਰੋਕਸ਼ੈਵੋਨ) ਫਾਇਦੇ, ਅਸਰ ਅਤੇ ਬੁਰੇ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ "Mukofalk" - ਕਬਜ਼, ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, diverticular ਬੀਮਾਰੀ, anal ਟਪਾਈ, hemorrhoids, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਸਤ, ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ. ਡਰੱਗ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਾਰਮ granules, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਰਹੇ ਹਨ. ਡਰੱਗ ਪਛਾਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਪਰੌਂਠਾ, ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਪਾਉ ਭਾਜੀ,

ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਡਾਇਵਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਲਨ ਪੋਲਪਸ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕੋਲਾਈਟਿਸ

ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ. ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਰਮ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਦਾ ਵਾਧਾ motility intestinal ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਾਲੀਅਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ. ਡਰੱਗ, ਟਕਸਾਲੀ laxative ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਬਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ intestinal ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ. ਡਰੱਗ bile ਲੂਣ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਦਾ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ / ਗਲੇ ਦੇ ਸਾਈਡਬੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਲੋਰੇਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ (ਚ. 5) ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਕੁਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਆਦਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ

"chur" ਕੀ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more using your

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰੌਨਰੀ ਅਰਟਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ

915-850-0900 ਅਪਰ ਟ੍ਰੈਪੇਜੀਅਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਰੀਓਮੁਸਕੁਲਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਅਪਰ ਭਾਗ ਦਾ hypersensitivity, ਪੇਟ, intestines ਦੇ stricture ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਹਨ, ਧਮਕੀ, ਉਪਲੱਬਧ ileus, decompensated ਸ਼ੂਗਰ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਿਵਕਾਰ. ਡਰੱਗ ਕੁਝ ਨਸ਼ੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਸਮਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਇਹ antidiarrheal ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਡਰੱਗ "Mukofalk". ਸਿੱਖਿਆ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼, overdose ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ. ਪਰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਚਨ ਸਿਹਤ ਅਨੁਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more (ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰੀਰੀਅਰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਆਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੰਕੁਚਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ' ਖੁਦ ਹੀ. ਇਕ ਆਸਾਨ 'ਬਸੰਤ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲੇ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਅਖੀਰੀ ਉਪਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ. ਉਪਰਲੇ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ਿਅਸ, ਵਿਧੀ (ਏ) (ਚਿੱਤਰ 4.32) ਦਾ ਮੀਟ ਇਲਾਜ ਉਪਰਲੇ ਟ੍ਰੈਪੇਜੀਅਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਐਮ.ਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਉੱਪਰੀ ਟ੍ਰੈਪੀਜਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤਰ ਫਾਈਬਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ intestinal peristalsis. ਰੋਗ ਦੇ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: - ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ; - ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਦਸਤ; - atonic colitis; - spastic ਕਰੋਲੀਵਟਸ. ਕੋਲਨ motility ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਲਰਜੀ colitis ਲਈ ਗਲੇ ਹਰੇਕ ਆਸਪਾਸ ਵਿੱਚ 45 ° ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਸਾਈਡਬੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਜੀਜਾਈਸ ਦੋਹਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਾ ਛੋਟੀ ਹੋ ​​ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਕੁਲਚੇ, ਕਚੌਰੀ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਆਮਲੇਟ, ਢਾਬੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਪਰੌਠੇ, ਤਲੀ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਹੋਟਲਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਲਾਂ, ਘਿਉਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤੇਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਆਦਿ ਹਰਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇਲਾਂ, ਘਿਉਆਂ ਦੇ ਹੀ ਊਟਪਟਾਂਗ ਖਾਣੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਕਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ (ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਫਾਈਬਰਾਂ ਲਈ) ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵਧੀਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ: ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਨੌਖਾ ਵਿਸ਼ਾ: ਵਾਧੂ ਅਤਿਰਿਕਤ: ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰ ਟ੍ਰੈਪੇਜੀਅਸ (13) ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਚਿੱਤਰ 4.30) ਚਿਕਿਤਸਕ ਛੋਟੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਅਪਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ. ਕਮਜ਼ੋਰ peristalsis ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ colonic mucosa ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਦ, ਚਜਸ ਅਤੇ distension ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ. ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. - autonomic ਦਿਮਾਗੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟੂਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਗਲਾ ਫਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲੋਸਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਡਾਇਵਰਟੀਕੂਲਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 80% ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਗ (ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲੁਇਟਸ), ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਡਾਇਵਰਟੀਕੁਲਿਟਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਟਿਕਸ, ਵਧੀਆਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਖ਼ਾਸ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਨਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ (ਭਾਵ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ), ਵੱਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਮੁੱਢਲੇ / ਫਾਸਿਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚ.ਚ.. ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਲਈ ਟੈਸਟ (ਬੀ) ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਵਸੀਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲੰਘੀ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਾਪਾ, ਅਲਸਰ, ਅਲੱਰਜੀ, ਪਿੱਤਾ ਪਥਰੀ, ਥਾਇਰਾਡ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜੋੜ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਅਧਰੰਗ, ਬੇਔਲਾਦ, ਤਣਾਉ ਰੋਗ, ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਗਠਨ Homeliness Similar articles Trending Now Newest ਭੇਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ - ਕਬਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨ / ਮਾਸਟਾਈਟ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦਾ at Amazon® - Shop Books music, get news, control your smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more using your voice. Play music, get news, control ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੌਲੀਿਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੋਕਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੋਲਨੋਸਕੋਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਿਚ Stieglitz ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ St. ਪੀਟਰ੍ਜ਼੍ਬਰ੍ਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਇੱਕ ਮਾਹਰ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਟੈਸਟ (barium ਏਨੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਗਮੋਇਡੋਸਕੋਪੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਟੋਨ ਅਤੇ intestinal ਕੰਧ ਦੇ elasticity, mucosa ਅਤੇ

Copyright © 2018 pa.atomiyme.com. Theme powered by

ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਣ ਤੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਸੈਚੁਰਿਟਡ ਫੈਟਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਵੀਟੇਟਰ ਸਕਾਪੁਲਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰੀ ਟ੍ਰੈਪੀਜਿਅਸ ਵਿਚ ਅਣਉਚਿਤ ਟੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ, ਉਹ ਮੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, (ਚਿੱਤਰ 5.13A, ਬੀ). ਗ੍ਰੀਨਮਨ (1996) ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 'ਫਾਇਰਿੰਗ ਕ੍ਰਮ' ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਫਿਕਟਰਾਂ (ਚਿੱਤਰ 4.31). ਚਿੱਤਰ 4.31 ਮੋਢੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਫਿਕਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਟ੍ਰੈਪੇਜੀਅਸ (ਗ੍ਰੀਨਮੈਨ ਐਕਸਗਨਜ) ਸ਼ਾਮਲ Play music, get news, control your smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more using your voice. Play music, get news, control your smart home & more using your voice. ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨੂੰ 10-30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਵਧਾਨ: ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਅੰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਦਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਿਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਾਸੇ-flexion ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰੁਕਾਵਟ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸਿਰ ਦੀ / ਗਰਦਨ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਆਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ