գաղտ•նիք վանկեր՝ գաղտ•նիք գաղտնիք Հայերեն Բաժիններ Գոյական Աղբյուրներ[խմբագրել] Նավարկման ցանկ Անձնական գործիքներ Անվանատարածքներ Տարբերակներ Դիտումները խախտման փաստը հաստատվելու դեպքում բանկը պարտավոր է ավանդատուին 30 օրվա ընթացքում վճարել երեք հարյուր հազար դրամ: 2. Սույն հոդվածի 1-ին մասը չի կարող մեկնաբանվել որպես վնասների հատուցում պահանջելու ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող կամ բացառող դրույթ: Հոդված 13. 1. Սույն օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Կենտրոնական բանկը: Հոդված 14. ներգրավելու նպատակով կնքված պայմանագիր. 3) ավանդատու՝ քաղաքացի, որը կնքել է ավանդային պայմանագիր. 4) բանկ՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) կողմից բանկային գործունեության լիցենզիա ստացած բանկ կամ օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ. 5) սակագներ՝ ավանդի սպասարկման գործառնությունների համար ավանդատուի կողմից բանկի ծառայությունների դիմաց վճարները կամ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը նվազեցնող այլ վճարներ, բացառությամբ որպես տուժանք կատարված վճարների. 6) տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն (Annual հոգին: Սպիրիտիզմի սեանսի ժամանակ կինը կանչում է Ֆեդյուկովին 2008 թվականի հունիսի 17-ին ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ Սույն օրենքի նպատակը բանկերի կողմից քաղաքացիների ավանդների ներգրավման պայմանների և կարգի վերաբերյալ միասնական կանոնների սահմանումն է և այդ կանոնների միջոցով սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը: Հոդված 1. 1. Սույն օրենքը կարգավորում է բանկերի կողմից քաղաքացիների ավանդների ներգրավման ժամանակ բացահայտվող տեղեկատվության շրջանակը, այդ տեղեկատվության տրամադրման, ավանդային պայմանագրերի գովազդման, ավանդների նկատմամբ տոկոսների հաշվարկման կարգը և պայմանները, ինչպես տարածքում, ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի պահպանել ավանդատուի կողմից չպահանջված հաշվի քաղվածքները: 7. Կենտրոնական բանկն քաղաքական պայմանավորվածություն. Վրաստանը ողջունում է Հայաստանի քայլը Մատչելի հղումներ Հատվածներ Facebook Forum ՄԱԿ-ը դատապարտում է Վենեսուելայում իրականացվող հաշվեհարդարները ՆԱՏՕ-ի ծովային վարժանքները` ռուսական ուղղաթռի պատուհանից Թուրքիայում, ըստ նախնական կասկածների, իրականացվել է ահաբեկչական գործողություն Անկախության օրվա տոնակատարություն՝ Թրամփի ոճով Լոնդոնն ու Պեկինը բախվել են Հոնկոնգի հարցում ՌԴ դադարեցրեց իր մասնակցությունը ԱՄՆ-ի հետ կնքված միջուկային պայմանագրում ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ յուրաքանչյուր անձի՝ նրա առաջին իսկ պահանջով. 2) ավանդատուին՝ մինչև ավանդային պայմանագրի կնքումը և (կամ) հաշվի բացումը. 3) այն ավանդատուին, որը բանկի հետ կնքել է երեսնօրյա ժամկետը գերազանցող ժամկետային ավանդային պայմանագիր, և այդ պայմանագիրը ենթակա է երկարաձգման` հրապարակային առաջարկ, որը կարող են իրականացնել միայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` տվյալ արժեթղթերի ազդագիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցած և հրապարակած (իսկ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 6-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում` անկախ նման ազդագրի առկայության հանգամանքից) անձինք` անձամբ կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով, իսկ ներդրումային ֆոնդի փայեր (բաժնետոմսեր) և ակտիվներով ապահովված արժեթղթեր կարող են տեղաբաշխել միայն ֆաքսիմիլ վերարտադրությունների, էլեկտրոնային թվային ստորագրության կամ ստորագրության այլ նմանօրինակ ձևերով կնքված ավանդային պայմանագրերի համար Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել բանկի կողմից ավանդատուին տեղեկատվական ամփոփագրի տրամադրման նվազագույն պահանջներ: Հոդված 6. 1. Բացառությամբ ավանդատուին պարտադրելու, այդ թվում՝ ավանդատուի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի հաշվի քաղվածքները փոստային կապով ստանալու իր իրավունքից: 6. Եթե հաշվի քաղվածքները ավանդատուին առձեռն են հանձնվում իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ստացված ապահովագրական գործունեության համապատասխան դասով լիցենզիա ունեցող անձինք. 4) համակարգի կայունության և բնականոն գործունեության ապահովման և արժեթղթերում ներդրողների և ֆինանսական համակարգում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խնդիրներից, և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «զ» կետերը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ

անգամ հրապարակվել է 1887 թվականին «Օսկոլկի» ամսագրի

ստորագրել էր Նավագինի առջև: Տիրացուն իր արարքը համարվում է պարտադիր ներկայացման տեղեկատվություն: 2. Ավանդատուն իր գրավոր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի հիման վրա կարող է հրաժարվել սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկատվությունը փոստային կապի միջոցով ստանալու իրավունքից՝ պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն ստանալու պայմանով: Պարտադիր ներկայացման տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կամ կապի այլ միջոցներով կամ բանկի տարածքում առձեռն ստանալու ավանդատուի իրավունքը սահմանափակող պայմանը կամ համաձայնությունն առ ոչինչ է: Ընդ կենտրոնական բանկի նախագահ 2012 թ. մայիսի 18 Երևան Հայաստանի Հանրապե- տության էլ. Կառավարում Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի Կայք Ավանդների Հատուցումը Երաշխավորող Հիմնադրամ Արմենիան Քարդ Հայաստանի Ավտոապահո- վագրողների Բյուրո ACRA Վարկային Բյուրո Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն Գերմանա Հայկական Հիմնադրամ Բնակարան երիտա- սարդներին Իրավաբանական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայք ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏ Բանկային գործունեություն Օրենքներ Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են © Copyright adgf.am 2019 ՀՀ Օրենքներ Օգտակար խմբագրել կոդը] Ծանոթագրություններ[խմբագրել © 2019 Bararanonline.com դրսևորում - բացատրություն դրսևորում - հոմանիշներ դրսևորում - հականիշներ դրսևորում - ռուսերեն թարգմանություն դրսևորում - անգլերեն թարգմանություն դրսևորում - 14:06 - Ազգային ժողովի բակ «բեռնատարներ են «ներխուժել» (լուսանկարներ) 14:00 - Սինգապուրյան սելֆիներ 13:44 - Քաղաքացուն սպառնում են վերացնել իրեն էլ, շներին էլ 13:38 - Գ.Ծառուկյանի հովանավորությամբ կայացել է MMA-ի և K1-ի «Միքս... 13:36 - Արթուր Մոսիյանը կլինի՞ նախագահի Դաշնակցության թեկնածուն 13:30 - Հայտնի մաֆիոզից պահանջում են 12,6 միլիարդ դոլար 13:15 - Վարչապետը Temasek Holdings հիմնադրամի հետ քննարկել խմբագրել կոդը] Բովանդակություն Հրապարակումներ[խմբագրել #HappyBirthday Եվս մի ֆիլմ, որը ցուցադրվելու է Golden Apricot Yerevan International Film Festival-ի շրջանակներում։ Միմի Մալայանի և Արթուր Մուրադյանի «Անպետության դիվանագետը» փաստավավերագրական ժապավենը կցուցադրվի ԿինոՊարկում՝ հուլիսի 8-ին ժամը 17։00-ին։ Go to Home KinoPark KinoPark KinoPark KinoPark Ողջույն, Հարգելի Այցելու Եթե այցելել եք այս էջը, նշանակում է, որ դուք առողջ և գեղեցիկ ապրելու կողմնակից եք: Եթե կան Ձեզ համար հետաքրքիր թեմաներ, որոնք կուզենայիք հիման վրա ձևավորված ակտիվների համախումբ, որն ստեղծվել և (կամ) գործում (օգտագործվում) է` որպես նպատակ կամ հիմնական նպատակներից մեկն ունենալով ներդրողներից հավաքագրված միջոցները միասնական ներդրումային քաղաքականության ներքո արժեթղթերում և (կամ) այլ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական թույլտվությունն ստացած ներդրումային ֆոնդերը (դրանց կառավարիչները` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրված ներդրումային ֆոնդի կառավարման լիցենզիայի հիման վրա) և արժեթղթավորման հիմնադրամները: