Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana toerana tanteraka ao an-trano izy. Raha omenao andraikitra izay mety ho vitany izy rehefa mikarakara sakafo dia ho faly, satria fantany fa nanankinanao olon-dehibe asa izy ary vitany izany. Mahatsiaro ho « nilaina » izy. Ho hitany koa fa mahavita zavatra fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana any amin’ny filohan’ny fitsaràna ambaratonga voalohany. Atoro anao anio ny fanaovana izany. Lire la suite... 22/01/2018 Tao anatin’ny 20 taona teo dia nisy fivoarana be teto Madagasikara, raha ny momba ny fikoloana ny hatsaran-tarehy. Efa maro isafidianana izao ny akora fikoloana tarehy hita eny an-tsena, hatrany anatin’ireny varotra amin’ny aterineto ireny. Matoa mihamaro izy ireny dia azo heverina fa mihaliana amin’izy ireny ny vehivavy sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa Tiako Ny Mahandro Sakafo About Tiako Ny Mahandro Sakafo Favorites Photos Wrong Tiako Ny Mahandro ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Sakafo malagasy tsotsotra mardi 28 avril 2015 vendredi 27 mars 2015 lundi 16 février 2015 samedi 24 janvier 2015 samedi 1 novembre 2014 samedi 4 octobre 2014 mercredi 1 octobre 2014 mihitsy koa. Fomba ampahafantarana azy izany fa manana tian'ny ankizy: paty, hena baolina, lasaosy voatabia sy fromazy Andrana henabaolina sinoa (boulettes chinoises) Goûter#004: flan mora atao Salady tsotra, sakafo maivana Goûter#003: Ovy endasina amin'ny fomba hafakely Goûter#002: Mangahazo maina Goûter#001: cake natao tamin'ny lasitra gasy Loading... Loading... Working... Loading... Loading... Working... Loading... Working... Loading... Loading... Katless: hen`omby, ovy, tongolo be, tongolo gasy, kotomila, tongolo maintso, sira, menaka, atody, farine. Loading... Loading... Loading... Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. sain’izy ireo, manampy azy hahaleo tena sady manamafy ny fifandraisam-po eo amin’ny ray aman-dreny sy ny zanaka malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany koa. Mahatsapa ho olona tena « ilaina » Ho an’ny renim-pianakaviana dia toy ny asa atao latasy ny mikarakara sakafo indraindray. Ho an’ny ankizy kosa anefa dia karazana lalao ny fahitany izany nefa manan-danja sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana mampianatra azy ireo hahay hanamboatra sakafo. Manitatra ny fahaiza-mamorona Ho an’ny ankizy dia toerana mahafinaritra hamoronana sakafo mahafinaritra ny lakozia. Mahatonga azy ireo hanita-tsaina ny mahita akora tsotra kely toy ny lafarinina, ny atody na rano, ho lasa zavatra hafa sady matsiro no tsara endrika. Ho latsa-paka ao an-tsainy izany ary hahatonga azy te Azo atao ny manova azy ireny, rehefa manao ara-tsôsialy Nahafa-po ny zava-bita nandritra ny 2017 Tena mahasoa ny ankizy ny mikarakara sakafo Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy tsotsotra ity blog ity. Tsy sakafo netin-drazana ihany akory fa rehefa sakafo fihinana eto Madagasikara dia mety ho hita eto avokoa. Hizaràko fandrahoana sakafo malagasy Vao mahay mahandro sakafo izy dia tsy hahatsiaro ho sahirana, raha toa ka izy irery no ao an-trano. Na tsy hainy avokoa aza ny karazan-tsakafo rehetra dia hampatoky tena azy ny mahafantatra fa misy azony atao, ka tsy voatery hiankina amin’ny hafa foana izy, fa efa mahavita tena irery. Rehefa mihalehibe izy dia ho mora