ngamunye.” UJoe, okukhulunywe ngaye esihlokweni esandulelayo, wawamukela lomthwalo wemfanelo ngemva kokuhlinzwa umthambo wenhliziyo owawuvaleke ngcí. Wenza izinguquko ezazidingeka endleleni yakhe yokudla futhi wathola izinzuzo ezinhle kakhulu. “Isimo semithambo yakho yenhliziyo sesithuthukile Joe,” kusho udokotela wakhe ngenjabulo. “Indlela yakho yokudla oye wayilandela iyasebenza.” Hlobo

asiza ingqondo isebenze kahle. Khetha inyama enamafutha amancane noma inkukhu (nesibindi),

uJohanna Dwyer kuyi-FDA Consumer. Futhi, ngokuphambene nalokho abanye abangase bakukholelwe, ngokuhlela kahle nangokucophelela, ngisho nokunciphisa ukudla inyama “kungakunikeza izakhi ezituswa yi-Recommended Dietary Allowances,” ngokweziqondiso zokudla zango-1995. Isici esibalulekile kuwo wonke umuntu ukuthi ahlale edla amafutha anesilinganiso sama-kilojoule esingaphansi kwamaphesenti angu-30 namafutha anqumayo angaphansi kwamaphesenti ayishumi. Ungakwenza lokhu ngaphandle okukhona. Ukuze usize ekukhetheni ukudla okunempilo, uMnyango Wezolimo wase-United States utusa ukusetshenziswa kweshadi lesiqondiso sokudla elingunxantathu elinezinhla ezine.—Bheka ishadi ekhasini 12. Ekugcineni kwaleli shadi elingunxantathu kunama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, ahlanganisa ukudla okusanhlamvu, njengesinkwa, ilayisi ne-pasta. Lokhu kudla kuyisisekelo sokudla okunempilo. Ohlwini lwesibili kunezingxenye ezimbili ezilinganayo; enye eyemifino kanti enye URosa wanquma ukukwenza kokubili. Wehlisa isilinganiso sama-kilojoule ayewadla nsuku zonke ngo-1250. Futhi waqala ukuhamba amakhilomitha angaba ngu-32 ngesonto, ngaleyo ndlela esebenzisa ama-kilojoule angaba ngu-6300. Ngokunamathela kuleli cebo, uye wakwazi ukwehlisa ingxenye yekhilogremu ngesonto. Lapho Udla Ezindaweni Zokudlela Izindawo zokudla osekuphekiwe seziyathandwa. Kodwa kudingeka isixwayiso ngoba ukudla okutholakala kuzo ngokuvamile kunamafutha anqumayo ngesaladi. Ngokuhlakanipha, uyoziqaphela izindawo zokudla osekuphekiwe ezithengisa ukudla okuningi ngemali efanayo. Lezi zindawo zingakulinga ukuba udle kakhulu! Ukudla Okunempilo Kubo Bonke Nakuba amazwe aseNtshonalanga elwa nokukhuluphala futhi abantu bakhona behlinzwa ngokuxhumelela imithambo, belashwa ngamakhemikhali, ngokukhishwa kwemisebe futhi bethola ukwelashwa okumba eqolo, abantu abaningi abanakho ukudla okubondlayo okwanele noma baze babulawe indlala. Nokho, ezweni elisha likaNkulunkulu elithenjisiwe, izinkinga zokudla nokondleka ziyoba ngezesikhathi esidlule. IBhayibheli liyathembisa: “Kuyakuba-khona inala kakolweni ezweni esiqongweni