aminareo: Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony hoheverina.’—Romana 12:3. Mandiniha tena tsara koa mba hahitana raha mahalala fomba ianao sady mahay mifandray amin’olona. Hoy ny ankizivavy britanika iray atao hoe Lydia: “Betsaka samy maniry ho tiana daholo fotsiny ny olona! Hoy i Tyler: “Raha tanora ianao, dia tianao ho voasarika aminao daholo ny olona rehetra. Maniry ho tian’ny tanora hafa ianao, na lahy izy na vavy.” Mety haniry hitady vady sahaza anao koa ianao, indray andro any. Azo antoka fa te hahay hisarika izany olona izany ianao. Raha tanora kristianina anefa ianao, dia mety mbola contrevenant aux règles d'utilisation du site, à la loi, ou à tout autre En poursuivant votre navigation sur www.moov.mg, vous acceptez l'utilisation de cookies et de technologies similaires, y compris celle de partenaires tiers. Conditions d'utilisation Vous êtes ici Ajouter un commentaire Moovnaute Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur Emplacement et format de la izay eritreretiny raha oharina amin’ny an’ny ankizilahy. Matahotra koa aho sao manao fihetsika mahamenatra eo anoloan-dry zareo.” Ahoana no ahafahanao hatoky tena sy ho tony eny imason’olona, ka hahatonga azy ireo hahazo aina tsara rehefa miresaka aminao? Ny fomba de commencer à utiliser le Forum de Moov, vous devez prendre connaissance et accepter les présentes Conditions d'Utilisation du Forum Les règles majeures Responsabilités : Moov n'est pas responsable du contenu des forums (les messages). Nous ne garantissons ni l'exactitude, ni la véracité, ni la valeur officielle d'aucun message. Les messages sont la propriété de leurs auteurs. Ils expriment l’opinion de leurs auteurs, pas celle de Moov. Tous sady tsy mahasolo ny toetra mahafinaritra mihitsy. (Ohabolana 11:22) Tadidio koa fa “ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo.” (1 Samoela 16:7) Aza mifantoka amin’ny bikanao na ny fanaovana ary hanaovana fampiasan-tena mba ho bokon’ozatra na ho tsara bika.’ Tafahoatra loatra mihitsy aza indraindray ny ataon’ny sasany, satria zara fahadiovana rehetra.”—1 Timoty 5:2. Mety hahatonga ny ankizivavy iray hatoky tena kokoa ny fiangolangolana amin’ankizilahy, nefa fihatsarambelatsihy fotsiny izy io sady tsy mendrika. Tsy voatery hiangolangola na ho mody saro-kenatra ianao vao ho afaka hanao resaka mahaliana. Tsy voatery hametraka fanontaniana mahasanganehana na tsy mety koa ianao mba hahafantarana izay any am-po na izay any an-tsain’ilay ankizilahy na ilay ankizivavy. Zavatra izany, mainka moa fa ny toetra ara-panahy.* Tian’ny olona manaraka ny fitsipik’Andriamanitra sy mahasarika azy anefa ireo toetra ireo! Ny fomba tsara indrindra isarihana ny lehilahy na ny vehivavy kristianina araka ny fanahy àry dia ny fiezahanao ho tonga