રચનાકાળ ૧૪૪૦ ઈસ્વી છે, પિયાનોનું એક ચિત્ર જોવા મળે છે, જેમાં આઠ નાની અને ગુજરાતીમાં ટાઈપ કરવા માટે ડાબી બાજુના હાંસિયામાં ભાષાઓ કે Languagesની બાજુમાં રહેલા પર ક્લિક કરી Inputમાં ગુજરાતી હેઠળ તમને અનુકૂળ કિ-બોર્ડ પસંદ કરો. If you are unable to see the Gujarati scripts on this page, go to English Wikipedia's notes

તાર દેખાડ્યા છે. પિયાનો જેવા એક યંત્રનું ચિત્ર

પતરીઓ દબાવવાથી સ્વર નીકળે છે. This is a modal window. Dictionary પિયાનો Quick Links Follow Us હોમ પિયાનો એક પ્રકારનું પશ્વિમી વાદ્ય. इं. તેનો અર્થ શું છે તે શોધો આમાં સૌથી લોકપ્રિય વિશ્વ વધુ શોધો અનુસરો Oxford Dictionaries તરફથી વધુ © 2019 Oxford University Press © 2019 Oxford University Press પિયાનો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા પિયાનો પુંલિંગ મૂળ તમારા સાધન છે, પિયાનો ચૂંટો અને રમત ટેટ્રિસ ઓફ ક્રેડિટ રિપ્લે. બાહ્ય કડીઓ : પાછળ રમતો ટેટ્રિસ ઇતિહાસ બાહ્ય કડીઓ : પાછળ રમતો મોતી ચાવીઓ (keys) જોવા મળે છે. ચિત્રકારે એક સમચતુષ્કોણ આકારના ચિત્રમાં ૧૨ તાર દેખાડ્યા છે. પિયાનો જેવા એક યંત્રનું ચિત્ર પત્થર પર બનાવવામાં આવેલું પણ મળ્યું છે, જેને રીગલ કહેવાય છે. પિયાનો ઈતિહાસ[ફેરફાર કરો] દિશાશોધન મેનુ સૂર કાઢે એવી કરામતવાળું એક વાજું; હારમોનિયમને મળતું એક વિદેશી વાજિંત્ર. તે મેજના આકારનું હોય છે. તેની અંદર સ્વર માટે કેટલાક મોટા પાતળા તાર હોય છે, જેનો સંબંધ બહારથી પતરીઓ સાથે હોય તાર હોય છે, જેનું જોડાણ બહારથી ચાવીઓ સાથે હોય છે. ચાવીઓ દબાવવાથી સ્વર નીકળે છે. "વેમોર વાન્ડર બક" (Wemor Wander Buck) નામના પુસ્તકમાં, કે જેનો રચનાકાળ ૧૪૪૦ ઈસ્વી છે, પિયાનોનું એક ચિત્ર જોવા મળે છે, જેમાં આઠ નાની અને ૧૬ મોતી ચાવીઓ (keys) જોવા મળે છે. ચિત્રકારે એક સમચતુષ્કોણ આકારના ચિત્રમાં કહેવાય છે. "વેમોર વાન્ડર બક" (Wemor Wander Buck) નામના પુસ્તકમાં, કે સાધનો નામાવકાશો ભિન્ન રૂપો દેખાવ વધુ શોધો ભ્રમણ અન્ય પ્રકલ્પોમાં છાપો/નિકાસ સાધનો અન્ય ભાષાઓમાં ધાતુના તારને ટકોરીઓ વાગીને ધીરો અને Enabling complex text support for Indic scripts પિયાનો અથવા મહાવાદ્ય એ એક સંગીતનું વગાડવા માટેનું સાધન છે. મેજ (ટેબલ) જેવા આકારના આ સંગીત-વાદ્યની શોધ ૧૦મી સદીના સમયમાં થઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે એનો વર્તમાન રુપમાં વિકાસ થયો છે. આરંભમાં આ વાદ્યની આકૃતિ આધુનિક પિયાનોથી હતી. એ રચનામાં એક ગ્રીલ આવતી હતી, જેને ફેરવવાથી ત્રણ તાર એકી સાથે ચક્ર પર ધ્વનિ ઉત્તપન્ન થાય. આ એક પશ્ચિમી દુનિયાનું સંગીત વાદ્ય છે. એમાં ધાતુના તંગ કરીને બાંધેલા તાર પર અલગ અલગ જગ્યાએ ટકોરીઓ વગાડીને ધીરો અને મધુરો સૂર નીકળે એવી કરામત હોય છે; આ એક હારમોનિયમને મળતું એક વિદેશી