ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਡੇਵਿਡ ਉਰੀਅਤੇ ਫਾਈਬਰ, ਜੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ. ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ., ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਧਾਰਣ ਅਕਤੂਬਰ 17, 2018 2: 15PM ਡੀਲਸ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਬੇਟਸ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿਟਨਟੀ ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਡੀਲਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਕ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, Ellipticals, ਰੋਟੀ ਚੁਣੋ: ਜੈਵਿਕ ਸਾਰਾ ਕਣਕ, ਪਾਣੀ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਸਟਾਰਟਰ 2. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਪਕਾਏ ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਬੇਟਸ. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਧੀਆ ਫਿਟਨਟੀ ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਡੀਲਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਕ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, Ellipticals, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਕਸਰਤ ਬਾਈਕ, ਜਿਮ ਲਾਇਸੰਸ, Workout DVD, ਅਤੇ ਹੋਰ. ਫਿਟਨੈਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਆਰਟਰੀ ਸਫਾਈ ਫੂਡਜ਼ ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ ਲਈ ਸਾਈਨ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਤੇ ਡੇਲੀ ਸੌਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇ ਆਓ Mediterranean diet, the best diet plan for you? 🍉 Reviews What's New Additional Information AcadeMe Hub Similar The Paleo Diet - Including Food List and ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ