പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പ് ചാമത്തിലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജോസ് എബ്രഹാം വന്നുചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം അറിയിച്ചു. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ മനസ്സിലും പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരിക്കലും മായാത്ത ചരിത്രമെഴുതി ഫോമായുടെ കേരള കൺവൻഷനിൽ വില്ലേജ് പദ്ധതിയുടെ താക്കോൽ ദാനകർമ്മം ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ വീടിന്റെ ഗുണഭോക്താവായ സുമ ഗിരീഷിന് വീട്ടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കി ആവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കാന്‍ റീജണല്‍ ജോയിന്റ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലാ ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും അസി.ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാരും നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. ജില്ലാതലത്തില്‍ ഇതിനായി പദ്ധതി തയാറാക്കി നടപ്പാക്കണം. ആവാസ് രജിസ്‌ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക തടസങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയണം. ജീവനക്കാരുടെ കാര്യക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ മേല്‍ത്തട്ടില്‍ നിന്നുണ്ടാകണം. അസി.ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടേതുള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ റീജണല്‍ ജോയിന്റ് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍മാര്‍ അത് അലങ്കരിക്കും, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു റസ്റ്റിക് യാർഡ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇവിടെ നിങ്ങൾ സുരക്ഷയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർമിക്കേണ്ടതാണ്. മരം ഉപരിതലത്തെ പ്രത്യേക സംയുക്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കണം, അത് കീടങ്ങളിൽ നിന്നും, നാശത്തിൽ നിന്നും, ഉയർന്ന ആർദ്രതയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഒരു അടിത്തറയിൽ പണിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പരമ്പരാഗത മരം നീരാവി ഇരുമ്പ് ഗാരേജിൽ വശങ്ങളിലായിരിക്കാം. ഇത് സുഖകരവും പ്രായോഗികവും വളരെ മനോഹരവുമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കുളിയും ഗാരേജും സംയോജിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാം പദ്ധതി 2005-2006, 2006-2007 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ 10-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി പ്രകാരവും 2007-2008 ല്‍ 11-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിപ്രകാരവും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 100 ജില്ലകളില്‍ പൈലറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടപ്പാക്കിയ കേന്ദ്ര ഗവര്‍‌ണ്‍‌മെന്‍റ് പദ്ധതിയാണ്. ഇത് സ്ഥിരം അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മുന്നൂറ് ജില്ലകളിലേക്ക് രാജ്യത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. കന്നുകാലി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പദ്ധതി ഇരട്ട ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാലിവളര്‍ത്ത് കൃഷിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ കാലികള്‍ക്ക് മരണം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ നഷ്ടം നല്‍കാനും കാലിവളര്‍ത്തല്‍ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സിലൂടെ അവര്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന മെച്ചം ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതുവഴി കാലിവളര്‍ത്തലിന്‍റെയും

കാലവധി: ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ വരെയുള്ള കാലങ്ങളിലാണ് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാല്‍