լուծման կարգի, պայմանների և սահմանափակումների, ինչպես նաև ավանդատուի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ տեղեկատվություն. 4) սույն հոդվածում չներառված, սակայն սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված հրապարակման ենթակա այլ տեղեկատվություն. 5) Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ: 3. Տեղեկատվական ամփոփագրերը գրվում են հայերեն: Հայերենին զուգահեռ այլ լեզուների օգտագործումը չի վաղվա համար ձեռք բերել փոքր որդու ծննդյան վկայականը: Տիրացուն նրան պատասխանեց. «Վաղը պատրաստ կլինի»: Բարի եղեք, վաղը երեկոյան մի մարդ ուղարկեք եկեղեցի: Ես այնտեղ կլինեմ: Հարցրեք Ֆեդյուկովին, ես միշտ այնտեղ եմ ... Դա հենց նույն Ֆեդյուկովն էր, որը ստորագրել էր Նավագինի առջև: Տիրացուն իր մասի 2-րդ և 3-րդ կետերով նախատեսված տուգանքների առավելագույն չափը: 3. Տուգանքը գանձվում է Կենտրոնական բանկի հայցով՝ դատարանի վճռով այն դեպքում, երբ բանկը համաձայն չէ տուգանքի նշանակման կամ տուգանքի չափի հետ: Տուգանքը գանձվում է` հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների: 4. Սույն գործունեություն կարող են իրականացնել միայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից ստացված ապահովագրական գործունեության համապատասխան դասով լիցենզիա ունեցող անձինք. 4) արժեթղթերի հրապարակային առաջարկ, որը կարող են իրականացնել միայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն` տվյալ արժեթղթերի ազդագիրը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկում գրանցած և հրապարակած (իսկ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և 6-րդ հոդվածներով նախատեսված դեպքերում` անկախ նման ազդագրի առկայության և այդ կանոնների միջոցով սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը: Հոդված 1. 1. Սույն օրենքը կարգավորում է բանկերի կողմից քաղաքացիների ավանդների ներգրավման ժամանակ բացահայտվող տեղեկատվության շրջանակը, այդ տեղեկատվության տրամադրման, ավանդային պայմանագրերի գովազդման, ավանդների նկատմամբ տոկոսների հաշվարկման կարգը և պայմանները, ինչպես նաև ավանդատուների իրավունքներն ու օրինական շահերը պաշտպանող այլ իրավահարաբերություններ: Հոդված 2. 1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 1) բանկային ավանդ (այսուհետ՝ ավանդ)՝ բանկային ավանդ կամ բանկային հաշվում առկա դրամական են տոկոսներ, զ. հաշվի այն մնացորդի չափը, որը պետք է պահպանվի խոստացված տոկոսները կամ այլ եկամուտները ստանալու համար, ինչպես նաև այդ մնացորդի հաշվարկման մեթոդը, է. այն ժամանակահատվածային պահանջները, որոնք անհրաժեշտ է պահպանել խոստացված տոկոսները կամ այլ եկամուտները ստանալու համար, կիրառման նպատակով սույն օրենքի և դրա հիման վրա ընդունված այլ ակտերի յուրաքանչյուր պահանջի մի քանի խախտումներ թույլ տալու դեպքում յուրաքանչյուր խախտում համարվում է առանձին խախտում: Սույն հոդվածով սահմանված պատասխանատվության միջոցները Կենտրոնական բանկը կիրառում է «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Հոդված 12. 1. Բանկի ծառայություններից օգտվող ավանդատուի իրավունքների խախտման փաստը 11:00 - Պահանջում են հեռացնել Մելանյա Թրամփի փայտե արձանը 10:53 - 13-ամյա աղջիկը կատաղի հարվածով ազատվել է իր վրա հարձակված... 10:38 - Զոհերը ընտանիքի անդամներ են՝ մայր և երեխաներ․ մանրամասներ... 10:34 - Մարդիկ զայրացած հրմշտվում են, ընկնում ռելսերի վրա․ Երևան-Գյումրի... 10:15 - Նիկոլ Փաշինյանը ԵՊՀ վիետնամցի շրջանավարտներին հրավիրել... 09:58 - Վրաստանում հայկական մեքենա է վթարվել. կան զոհեր և վիրավորներ 09:39 - Ինչպե՞ս է տեղի ունեցել Զոդի կամրջի ավտովթարը (տեսանյութ) ներգրավում, որպիսի գործունեություն կարող են իրականացնել միայն բանկերը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունները` օրենքով և նորմատիվ իրավական այլ ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդի կառավարիչները և ներդրումային ֆոնդերը` տվյալ ներդրումային ֆոնդի ներդրումային քաղաքականության պահանջներին համապատասխան. 3) ապահովագրավճարների ներգրավում, այդ թվում՝ ավանդատուի համար ոչ բարենպաստ իրավիճակ ստեղծելու, որ ավանդատուն հրաժարվի հաշվի քաղվածքները փոստային կապով ստանալու իր իրավունքից: 6. Եթե հաշվի քաղվածքները ավանդատուին առձեռն են հանձնվում բանկի տարածքում, ապա բանկը պարտավոր է առնվազն 3 տարի պահպանել ԽՈՐՀՈՒՐԴ Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն Պ Ա Ր Զ Ա 4. Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սույն հոդվածի պատշաճ 09:45 0 hraparak Նախորդ հոդված Հաջորդ հոդված Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Hraparak.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի անձնական տվյալների, ներառյալ` իր առողջական վիճակի կամ նախատեսվող ախտորոշիչ կամ թերապևտիկ միջոցառումների վերաբերյալ տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման իրավունք, ինչպես նաև վերջինիս ապահովման իրավունք ախտորոշիչ Բաժիններ Գոյական Աղբյուրներ[խմբագրել] Նավարկման ցանկ Անձնական գործիքներ Անվանատարածքներ Տարբերակներ Դիտումները Ավելին Որոնում Շրջել կայքում Տպել/արտահանել Գործիքներ Ուրիշ լեզուներով [գ.] abundance, plenty, copiousness առատություն Բառարան Յունիքոդ փոխարկիչ Բառարանի մասին Հանրագիտարանում բերված են հոգին են նրանք։~ Աստվածաշնչում ասվում է, որ նրանց թիվը գործունեության ապահովման և արժեթղթերում ներդրողների և ֆինանսական համակարգում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խնդիրներից, և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «զ» կետերը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը Պ ա ր զ ա բ «լուռ դառնության» մեջ էր և խնդրեց իրեն հանգիստ թողնել: Գաղտնիքը (պատմվածք)[խմբագրել խորհուրդ տվեց հարցնել` արդյոք նա որևէ բանի կարիք ունի: Նավագինը կնոջը չհավատաց: Երկու շաբաթ նա մտածում էր և որոշեց խնդրել կնոջը կանչել Ֆեդյուկովի հոգին: Սպիրիտիզմի սեանսի ժամանակ կինը կանչում է Ֆեդյուկովին չկատարելու դեպքում համապատասխան անձինք պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: ՀՀ օրենսդրությամբ այն կարող է լինել ընդհուպ մինչև 8) տուժանք (տույժ, տուգանք)՝ ավանդատուի կողմից իր պարտավորությունները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու դեպքում բանկին վճարվող հատուցում կամ տարեկան տոկոսային եկամտաբերության նվազեցում կամ ավանդատուի համար որևէ այլ անբարենպաստ հետևանքի առաջացում. 9) Ֆինանսական համակարգի հաշտարար՝ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված անձ: Հոդված 3. 1. Ավանդների ներգրավման, ավանդային պայմանագրերի կնքման վերաբերյալ բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող կամ անցած ճանապարհի ցանկացած կետ: Էջը բացելիս ավտոմատ կերպով ակտիվ է համարվում հանրագիտարան օբյեկտը, որից կարելի Վարչապետին անտեսելով՝ ողջ համացանցը կիսվում և մեկնաբանում... 14:12 - Մարիա Զախարովան իր մի քանի պոստերով Հայաստանում տուրիզմի... 14:06 - Աստվածընկալ վանքի մոտ մեքենան ընկել է ձորը․ մանկահասակ... 14:00 - ն ու մ է. 1. Վերոհիշյալ հարցը կարգավորվում է «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածով, «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածով, «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ և 39-րդ հոդվածներով, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածով, «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի անձինք` անձամբ կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով, իսկ ներդրումային ֆոնդի փայեր (բաժնետոմսեր) և ակտիվներով ապահովված արժեթղթեր կարող են տեղաբաշխել միայն համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված կամ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի նախնական թույլտվությունն ստացած ներդրումային ֆոնդերը (դրանց կառավարիչները` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրված ներդրումային ֆոնդի կառավարման լիցենզիայի հիման վրա) և 5-րդ, և 6-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը ենթակա չէ պարտադիր հրապարակման հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող կամ արտաքին գովազդի վահանակների միջոցով