කවුද කෙටෝ ආහාර මත වාඩි නොවිය යුතුද? සතිය සඳහා ආදර්ශ මෙනුව ඔබ දැනගත යුතු දේ නිවැරදි ආහාර සලාක කාලසටහන වැදගත් කරුණු නිගමනය බර අඩු කිරීම සඳහා හොඳම 7 ඖෂධ: කෙටෝ ආහාරයේ සාරය කැටිෙටෝස් බිහිවීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා ඩයට් සතියේ ඇස්තමේන්තුගත කිෙටෝ ආහාර මෙනුව කෙටෝ පරිශීලක ගිවිසුම පරිශීලක ගිවිසුම පරිශීලක ගිවිසුම පරිශීලක ගිවිසුම පරිශීලක ගිවිසුම පරිශීලක වැදගත්කමකි. මෙය කඩා වැටීමෙන් වැළකී සිටීම නිසා, පෙර සහ පසු කාබොහයිඩ්රේට් ලබා ගැනීම සඳහා කාබොහයිඩ්රේට ලබා ගැනීමයි. එබැවින් ඉලක්කගත විශේෂයන්ගෙන් ආරම්භ කිරීමට වඩා හොඳය. ගැහැණු ළමයින් සඳහා කෙටෝනිජීන ආහාර සතියක් සඳහා නිසි පරිදි සකස් කර ගැනීම සඳහා, කැලරි, අනුපාතය, ප්රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්රේට් අනුපාතය ගණනය කිරීම හා අවධානය යොමු කළ යුතුය. කැලරි ගණනය කිරීම සඳහා: ප්රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්රේට් සහ මේද අනුපාතය: දිනපතා ගාස්තුව ගණනය කරන විට, සෑම ආහාරයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම ගණනය ආපු කොලොස්ට්‍රෝල් කතන්දරේ යට යනවා. එහෙම හිතාගෙන මිනිස්සු මම විකුණන චීස් හොන්ඩරයක් කෑවත් උන්ගෙ හෘධ රෝග වැඩි වෙන්න මිසක් අඩු වෙන්න ඒකෙන් කිසිම බලපෑමක් කාන්තාවන් සඳහා මෙනුව මේ ගැන කියවීමට වග බලා ගන්න මේ ජරා 225 ම ගෙදර යවන්න ප්‍රතිකඥවක් දෙමුද? හිතේ කහටක් නැතුව තේකක් බොන්නෙ කොහොමද? “සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වීම” කියන කන්සෙප්ට් එක මේ වෙනකොට ඉතාම ජනප්‍රිය ජීවන රටාවක්. ඒත් මේ ජනප්‍රිය ජීවන රටාව බොහෝ දුරට පදනම් වෙලා තියෙන්නෙ වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක පදනමකට වඩා ඇඩ්වර්ටයිසිං ස්ට්‍රැටජීස් මත.