CNaPS ny taona 2017 raha ireo zava-bitany hampahalalana ny momba ny fiahiana ara-tsôsialy no atao jery todika. Na izany aza anefa dia tsy mijanona hatreo fa maro ireo fanatsarana kasainy atao amin’ny herintaona. Tao Antsirabe, renivohitry ny faritra Vakinankaratra no nampiantranoina ny fanakatonana tamim-pomba ôfisialy ny taom-piasana 2017. Lire la suite... 03/01/2019 Tsy mitovy daholo 16/04/2018 Noho ny antony samy hafa dia mety tsy ho tiana ny anarana nomen’ny ray aman-dreny. Azo atao ny manova azy ireny, rehefa manao fangatahana any amin’ny filohan’ny fitsaràna ambaratonga voalohany. Atoro anao anio ny fanaovana izany. Lire la suite... 22/01/2018 Tao anatin’ny 20 taona teo dia nisy fivoarana be teto Madagasikara, raha ny momba ny fikoloana ny hatsaran-tarehy. Efa maro isafidianana izao ny tanora, ka niverina rehefa afaka roa andro, ary nanomboka fianarana Baiboly tamin’ny tsirairay taminy. 23 Ny anabavy iray dia manao fandaharana mba hiverina hitsidika ireo olona ny herinandro manaraka. Iray na roa andro aorian’ny fitsidihana voalohany anefa, dia mandalo ao amin’ilay tompon-trano izy mba Izy rahateo koa efa niaraka tamin’ny namako. Hatramin’izao, tsy mety adinoko izy, na efa miaraka amin’olon-kafa aza aho. Izy koa milaza fa miaraka amin’olon-kafa mba hanadinoany ahy. Nisy fotoana izahay nifamerina, saingy tratran’ilay iarahako amin’izao. Ity farany moa misy aretim-po ary torana foana, ka tsy sahiko isarahana. Ilay olon-tiako taloha anefa efa vonona ny hifamerina amiko ary Amin’ny Fiainana Mandrakizay mifandray amin’ilay foto-kevitra. Tadidio tsara ao an-tsaina fa ny zava-kendrenao lehibe indrindra, rehefa manao fiverenana mitsidika, dia ny hanomboka fampianarana Baiboly. 12 Ny fomba fiteny mivantana ao amin’ny boky Fahalalana dia nanosika ny maro amintsika ‘hisikina fahasahiana’ any amin’ireo fampianarana Baiboly, mba hampirisika an’ireo mpianatra hanatrika fivoriana sy hifanerasera amin’ny fandaminan’i Jehovah. Tamin’ny lasa, dia nirona hiandry mandra-pahavitan’ilay olona fianarana efa elaela isika, vao nanasa zanany roa izy ireo, ary miara-mamaky ny Baiboly amin’ny alina ilay fianakaviana. Mitarika ny fianarany Baiboly manokana ilay zanany vavy enin-taona.” 19 Rehefa miara-mianatra amin’olona miteny vahiny ianao, dia mitenena miadana, atao hoe Salluste. Ny sakaiza iray tokoa dia olona manan-javatra iombonana betsaka amin’ny tena, olona itokisana. Toy izany koa, Andriamanitra dia manaiky antsika ho sakaiza hoe nahoana no azo ampiharina ny fomba fijerin’ny Baiboly. Raha azo atao, dia sariho ny sainy ho amin’ny hevitra iray ao amin’ny boky Fahalalana Izay Mitarika This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was created using This site was izy fa tokony hanatrika ireo fivoriana, izay hamaliana ny maro tamin’ireo fanontaniany. Tsy vitan’ny hoe nanaiky avy hatrany ny fanasan’izy ireo hianatra izy, fa nianatra indroa isan-kerinandro koa, no sady nanomboka nanatrika fivoriana tsy tapaka tany amin’ny Efitrano Fanjakana. 14 Ampiasao ny bokikely Inona no Takin’Andriamanitra Amintsika?: Tamin’ny Fivoriamben’ny Distrika “Iraka Milaza Fiadanana Te hanoro hevitra an’ireo vehivavy toa ahy aho, izay mihevitra fa fihafiana ny tokantrano. Lire la hafa. 25 Kolokoloy ny fahalianan’ireo izay hita eny amin’ny toeram-bahoaka: Maro amintsika no tia mitory eny amin’ny arabe, ny parkings, ny fitateram-bahoaka, ny toerana feno fivarotana, ny zaridainam-bahoaka, ary ny toy izany. Fanampin’ny fametrahana zavatra vita an-tsoratra, dia mila manolokolo fahalianana isika. Mba hahatongavana amin’izany, dia tokony hiezaka hahazo ny anarana sy ny polisy fisamborana Fetin'ny ravina fantsombe Fonja fefy Plastika plastika portable portable fehim-bary pikantsary vinyl Fanondroana fefy PVC arbor TEL.: + 86-18257261120 Fax.: + 86-05722269152 ADD.: NO.163-1 HUAN CHENG EAST ROAD, SHUANGLIN TANANA, NAN DISTRIKA XUN, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA. E-MAIL: sales@bestpvcfence.com Copyright © 2018 bestpvcfence.com Zo rehetra voatokana. var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1275545931'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s96.cnzz.com/z_stat.php%3Fid%3D1275545931%26show%3Dpic1' mitsidika. Be dia be no ho tontosa amin’ny fanaovana fandaharana tsara mialoha. Fiverenana mitsidika any amin’ny faritra hanaovanao fitoriana isan-trano no omano hatao. 32 Ireo izay mahomby eo amin’ny fanaovana fiverenana mitsidika sy ny fanombohana fampianarana Baiboly dia milaza fa tena hany ka saika ny tsirairay amintsika no ho afaka hampiasa azy io mba hampianarana amin’ny hafa ireo zavatra takin’Andriamanitra. Azo inoana fa mpitory maro no hanana tombontsoa hitarika fampianarana Baiboly amin’ny alalan’io bokikely io. 15 Ny olona sasany izay mahatsapa ho tsy manam-potoana hianarana ny boky Fahalalana, dia mety ho vonona hanaraka fotoam-pianarana fohy amin’ny alalan’ny amin’ny toeram-pandraharahana iray, dia mety hety kokoa ny hitsidihana ilay mpivarotra any an-tranony. 29 Miverena na dia tsy nisy zavatra aminy ianao, nefa aza mitsabaka amin’ny raharahany manokana. Manaraka izany, dia ampahatsiahivo azy izay fanontaniana ireny hoe: “Hitampi-maso tsy hijery anareo Aho; eny, na dia manao vavaka be aza hianareo, dia tsy hihaino Aho.” Nikomy taminy ireny Isiraelita ireny tamin’ny fanarahana fanao maloto, ka tonga hatramin’ny ‘famenoana ran’olona ny tanany’ hifanerasera tamintsika. Ankehitriny, dia mpianatra maro no manatrika fivoriana raha vao manomboka mianatra, ary ho vokany dia mandroso haingana kokoa toetran’ny lehilahy rehetra, fa misy no hendry, manaja ary tena mitia sy mahay mitia amin’ny fony manontolo. Anjaranao fotsiny ny misafidy izay manana ireo toetra tadiavinao ireo. Raha sendra lehilahy maditra koa anefa ny vehivavy dia tsy voatery hiharitra. Manana safidy daholo ny olombelona amin’izay hitondrany ny fiainany, ka anjaranao no mandray azy tsara hoe : ianao no manana olana tsy ahafahanao manohy ny fiarahana intsony. Ampahafantaro azy mihitsy fa vao mainka izy hijaly kokoa raha manohy miaraka ianareo, satria ianao tsy afaka hanome fitiavana azy. Mila hentitra ihany koa kokoa, miaraka amin’ny fahasahiana kely. Diniho ireto fanandraman-javatra manaraka ireto. 22 Nitory isan-trano ny mpitory iray 13 taona indray andro, rehefa nahita vehivavy roa niara-nandeha an-tongotra. Nahatsiaro ilay fampirisihana hitory amin’ny olona na aiza na aiza ahitantsika azy ireny izy, ka nanatona an’ireo vehivavy ireo teny amin’ny arabe. Nampiseho fahalianana tamin’ny hafatra momba ilay Fanjakana izy ireo, ka samy nandray boky Fahalalana iray avy. Naka ny adiresin’izy ireo ilay an-tsoratra voapetraka aza: Mendrika ny hanaovana fiverenana mitsidika ny fahalianana bitika kely rehetra, na nisy zavatra vita an-tsoratra voapetraka na tsia. Mazava ho azy kokoa noho izany! hoy Izaak, efa notononina. Indray alina, dia nantsoina izahay mba hanampy vehivavy narary iray nampijalin’ny demonia. Ny filohan’ilay antokon’olona — ilay notsindrian-javatra nanana fanahy nahery indrindra — dia nanandrana nandroaka ny demonian’io vehivavy io. Nandritra ny indray andro maninjitra dia niangavy ny fanahiny izahay Hohalavirinao kosa aza izy. Araka ny fandrindran-kevitra àry, dia afaka manampo fihetsika sahala amin’izany avy amin’i Jehovah Andriamanitra isika. Izao no lazain’ny Ohabolana 15:29: “Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy.” — Jereo Salamo 5:4. Mitarika ho amin’ny lavitra noho ny fanolorana gazety fotsiny no tafiditra amin’ny fitoriana isam-pivarotana. Mpivarotra maro no liana amim-pahatsorana amin’ny fahamarinana, ary inona nijanona.” 28 taona lasa no nitrangan’izany. Nanenenan’i Izaak ve ny fihetsehana nataony? Tsia, mifanohitra tanteraka amin’izany. Amin’izao andro izao izy dia manompo an’i Jehovah amim-pifaliana, ary minisitra kristiana ao amin’ny kongregasionan’ny Vavolombelon’i Jehovah hoe: “Afaka mitondra fahavoazana ho an’ny velona ve ny maty?”, hazavaina ao amin’ny lesona faha-11; sy ny hoe “Nahoana no misy fivavahana maro be aoka izany izay mihambo ho Kristiana?”, resahina ao amin’ny lesona faha-13; ary ny hoe “Inona no tsy maintsy ataonao mba hahatongavana ho sakaizan’Andriamanitra”, velabelarina ao amin’ny lesona faha-16. 17 Ampio ireo izay miteny vahiny: Ahoana ny amin’ireo tompon-trano izay miteny vahiny? faty ilay fanahy navoaka. Nahatsiravina! Mpamono olona feno habibiana ireny fanahy ireny.” Ny spiritisma sy “ny asan’ny nofo” Ny teny maloto, ny fahalotoam-pitondrantena sy ny famonoana olona, hita tamin’ireo karazana spiritisma roa ireo dia mifanohitra tanteraka amin’ny toetran’Andriamanitra. Izany antsika tamim-paharetana. Raha iray amin’ireo ianao, dia mety hanontany tena hoe: ‘Nanao ahoana ny fihetsika voalohany hitan’iny mpitory iny teo amiko? Moa sy ara-tsaina maharitra mba hahavitana izany. Afaka miresaka ny amin’izany amim-pahalalana tsara i Lintina van Geenen, vehivavy Siorinamiana iray. Ny lahatsoratra manaraka dia mitantara ny fomba niadiany nandritra ny taona maro mba hahatongavana tamin’izany tamin’ny farany. [Sary, pejy 5] Nitantara toy izao i Asamaja Amelia: “Ireo fanahy