եթե այսպիսի դաժանությունների միջով անցնեիք: Ինչպե՞ս ձեզ կզգայիք, երբ իմանայիք, որ ձեզ վրա հարձակվողները պատասխան չեն տալու իրենց գործողությունների համար: Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 121.23-25 գտնելով արտահայտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ Աստված սրբերի թշնամիներից հաշիվ է պահանջելու իրենց գործողությունների համար: (Մենք չգիտենք, թե երբ կգան այս դատաստանները սրբերի թշնամիների գլխին: Որոշ հետևանքներ տեղի չեն ունենում մինչ հաջորդ կյանքը): Ավարտեք ճշմարտություն պարունակող հետևյալ նախադասությունները, հիմնվելով նրա վրա, ինչ սովորեցիք 24-25 հատվածներից: Տերը և բոլոր մեր գործերը Նրանք, ովքեր կռվում են Տիրոջ և Նրա ժողովրդի դեմ, 9․ Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 38 Մաս 9․ Օր 3, Վարդապետություն Ուխտեր 130.12–21 Մաս 28. Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր 131 Մաս 28. Օր 4, Վարդապետություն և Ուխտեր 132.1–33 ԲԱԺԻՆ 7 Մաս 29. Օր 1, Վարդապետություն և Ուխտեր 133.1-35 Մաս 29. Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 133.36-74 Մաս 29. Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր 134 Մաս 29. Օր 4, Վարդապետություն և ինքն էլ էր վիրավորվել ազդրին կպած փամփուշտից: Ամբոխը նրան չէր գտել և նա է եղել, սակայն նրան ազատել են աշխատանքից։ Նրա աշխատանքից ազատման հրամանը եղել է մայիսի 31-ին։ հրամանը ստորագրել է նախկին նախարար Գաբրիել Ղազարյանը: «Ինձ աշխատանքից ազատել են, երբ ես բյուլետենի մեջ եմ եղել և Աշխատանքային է, որին ծանոթ էին և որի կողքին ապրում էին սրբերը: Միսսուրի գետը Որքա՞ն արդյունավետ պետք է լինի մարդը, որ ձեռքի շարժումով կանգնեցնի լայնարձակ, հզոր գետի ընթացքը: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ էր Տերն ուսուցանում մարգարեին հայտնության մասին, որը պիտի տար: Վարդապետություն և Ուխտեր 121.33 հատվածից մենք սովորում ենք մի վարդապետություն, որ ոչինչ չի կարող կանգնեցնել Տիրոջ աշխատանքի առաջընթացը: Ես ուսումնասիրեցի Վարդապետություն և Ուխտեր 121.11–33 հատվածները և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ): և Ուխտեր 97 Բաժին 5 Մաս 21․ Օր 1, Վարդապետություն և Ուխտեր 98 Մաս 21․ Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 99-100 Մաս 21․ Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր 101․1-16 Մաս 21․ Օր 4, Վարդապետություն և Ուխտեր 101․17-42 Մաս 22․ Օր 1, Վարդապետություն և Ուխտեր 101․43-101,102 Մաս 22․ Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 103 Մաս 22․ Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր 104 Մաս 22․ Օր 4, Վարդապետություն մի հայտարարությամբ, որը հայտնի է որպես բնաջնջման հրաման, հայտարարելով, որ բոլոր մորմոնները պետք է ոչնչացվեն կամ վտարվեն նահանգից: Այն հայտարարությունը, որը դուք պատկերացրեցիք ձեր դռան վրա փակցված, ուղիղ մեջբերում է այդ բնաջնջման հրամանից (տես History of the Church, 3:175)։ Հիշե՛ք, որ Վարդապետություն և Ուխտեր 121-123 բաժինները հատվածներ են 1839թ. մարտին սրբերին գրած մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի ոգեշնչված նամակից, երբ նա բանտարկված էր Լիբերթի բանտում: ԿարդացեքՎարդապետություն Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 75 Մաս 16․ Օր 3, Վարդապետություն և շատ համապատասխանում է մտորումների, քան գործողությունների համար: Կարևոր գործերը ցանկալի է հետաձգել: Ցանկալի չէ այսօր հանդիպումներ նշանակել այնպիսի մարդկանց հետ, վրա և քաջերին տված Նրա հայտնության խոստումը: Փրկիչը նկարագրում է դատաստանը, որ գալու է նրանց վրա, ովքեր հալածում են սրբերին: Պատկերացրեք, թե մի առավոտ տնից դուրս գալիս դռան դրսի կողմից դուք նկատում եք այս հայտարարությունը. «Մորմոններին վրա: Այն, ինչ ուրիշներից մի քանի օր կպահանջեր, ձեզ մոտ ստացվում է մի քանի ժամում: Նշանի շատ ներկայացուցիչներ հաջողության են հասնում իրենց կին համախոհների շնորհիվ: Ձկներ. Այսօր ցանկալի է մնալ ծրագրված գործերի շրջանակում, հանկարծաստեղծումներն այսօր ցանկալի են: Մնացած առումներով օրը բարենպաստ է, նշանի ներկայացուցիչների առջև գործունեության լայն դաշտ է բացվում: Ձեր ինտուիցիան շատ ուժեղ է, դրա հուշումները հատկապես օգտակար են գործնական հարաբերությունների ոլորտում, դուք արագ կա: Դու աշխատում եք ջանասիրաբար, ինչը բարենպաստ տպավորություն է թողնում ձեր ղեկավարության վրա: Միսսուրիում: Կարդալով հետևյալ պատմությունը նշեք այն հատվածները, որտեղ անարդար էին վերաբերվում սրբերին. 1838թ. հոկտեմբերի 30-ին` հայտնվել ինձ, և դա չափազանց սփոփեց նրանց» (History of Joseph Smith by His Mother, ed. Preston Nibley [1958], 291)։ Ինչպե՞ս կարող է Սուրբ Հոգու միջոցով գիտելիք ստանալը օգնի ձեզ, երբ դժվարություններ եք ունենում: Ե՞րբ եք Սուրբ Հոգու միջոցով գիտելիք ստացել, ինչը օգնել է ձեզ դժվար ժամանակներում: Վարդապետություն և 51–52 Մաս 12․ Օր 4. Վարդապետություն և Ուխտեր 53–56 ԲԱԺԻՆ 3 Բաժին 13. Օր 1, Սիոնի Կենտրոնական Վայրը Մաս 13․ Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 57 Մաս 13․ Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր 58 Մաս 13․ Օր 4, Վարդապետություն և Ուխտեր 59 Մաս 14․ Օր 1, Վարդապետություն և Ուխտեր 60-62 Մաս 14․ Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 63 Մաս 14․ Օր 3, Վարդապետություն և Ուխտեր հրամանն արձակելուց երեք օր անց, մոտավորապես 240 մարդ մոտեցան մորմոնական մի բնակավայրի, որը կոչվում էր Հոնս Միլ (կամ Հաունս Միլ): Կանայք և երեխաները փախան անտառները, մինչդեռ տղամարդիկ 19. Օր 2, Վարդապետություն և Ուխտեր 88.41-69 Մաս 19. Օր 3,Վարդապետություն և Ուխտեր 88.70-141: Մաս 19. Օր 4,Վարդապետություն և Ուխտեր 89 Մաս 20. Օր 1, Վարդապետություն և Ուխտեր 90-92 Մաս թե ինչ ճշմարտություն է արձանագրել մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը, մինչ բանտարկված էր Լիբերթի բանտում: Օգտագործելով այն, ինչ սովորեցիք 26 հատվածից, ավարտեք հետևյալ նախադասությունը. Աստված միջոցով . Մտածելով, թե այս ճշմարտությունն ինչպես կարող է վերաբերել ձեզ, երբ դուք դժվարություններ եք ունենում, խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ հայտարարության շուրջ. «Դուք կարող եք ունենալ սրբազան, հայտնությամբ ուղեկցվող, խորապես ուսանելի