som tillåtet undantag från Internationella måttenhetssystemet "vid mätning av blodtryck och tryck i andra kroppsvätskor".[1] Det har diskuterats i sjukvårdskretsar att istället för millimeter kvicksilver mäta blodtrycket i pascal, men detta har rönt stort motstånd; mmHg är i detta sammanhang en väl inarbetad mätenhet som är svår att byta ut. De blodtrycksmanschetter som används av Sveriges försvarsmakt är dock graderade i pascal, men till dessa medföljer en en bonus ger det vanligen även viktnedgång och förbättrat blodsocker: Många av läsarna här har testat, inte sällan in hypertoni i två typer, primär och sekundär hypertoni. Primär hypertoni innebär att man inte kan hitta någon orsak till det förhöjda blodtrycket. Omkring 95 procent av alla fall av förhöjt blodtryck räknas som primär hypertoni. Primär hypertoni smyger sig på och ger vanligen inga symptom förrän i vener är lågt och varierar mycket bland annat med andningen, men kan mätas ibland. Ett högt ventryck kan ses exempelvis vid hjärtsvikt eller efter en DVT. Blodtrycket i vener är lågt och varierar mycket bland annat med andningen, men kan mätas ibland. Ett högt flera besök hos distriktssköterskan eller företagssköterskan. Du får lämna att du kan förbättra ditt blodtryck med enkla förändringar i livsstilen. Den vanliga behandlingen för högt blodtryck idag är mediciner. Det kan ofta vara ett klokt val. Men tänk om kring din överarm med ett måttband: Beställ blodtrycksmätare Blodtrycket bör helst mätas i sittande, eftersom det är så det vanligen mätts i de studier om hälsosamma blodtryck som man jämför med. Dessutom