tsy mahatsiaro tena ho voaaro eo anivon’ny sekoly Tsy fihafiana ny manam-bady … Hanova anarana: inona avy ny taratasy ilaina? aiza no haleha? Fa maninona ny vehivavy amin’izao no lasa no mety ho antony ? Lire la suite... 15/01/2018 Marobe ireo olona tohina, noho ny zavatra rehetra nataon’ilay mpitondra fivavahana antsoina hoe : Tatandraza, izay milaza ny tenany ho apôstôly. Lire la suite... 10/01/2018 Vehivavy mainty hoditra isan’ny mamiratra manerana ny kaontinanta Afrikanina i Mo Abudu. Vehivavy voalohany nanangana sy mitantana televiziona matanjaka niainako eto amin’ny Jejoo anio. Te hanoro hevitra an’ireo vehivavy toa ahy aho, izay mihevitra fa fihafiana ny tokantrano. Lire la suite... 16/04/2018 Noho ny Tosi-drà ambony Archives Follow by Email Author: Vatana Salama Loading... Loading... Working... Loading... Working... Loading... Loading... Working... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Working... Loading playlists... This video is unavailable. FIAKARAN'NY TOSI-DRÀ MANDRITRA NY VOHOKA (HTA Gravidique) - Centre de Santé MAHEFA YouTube Premium Watch Queue Queue Want to watch this again later? mikolo ny hatsaran-tarehy ? MARC TATANDRAZA : Tranon-dainga, mpaka an-keriny…Mitohy ny fikarohana azy! Mo Abudu, vehivavy nanangana televiziona azo jerena manerana an’i midina tosi-drà tampotampoka, tsy misy na inona na inona kosa dia singana sôkôla iray fotsiny no tsara hanina dia mitony ny tosi-drà. Ireo karazany mainty, betsaka tahana kakaô no safidiana mba handaitra kokoa, noho ilay singa « théobromine » betsaka ao aminy. - Fraomazy: Ny fraomazy indray kosa dia ahitana sira ka izay no mahatonga ho an’ny vehivavy indray, ireo tsiry mpanentana dia anisan’ny miaro azy ireo amin’ny olana amin’ny fo sy lalan-dra, fa rehefa aorian’ny fitsaharam-pitsaihana dia lasa mitovy amin’ny lehilahy,

izany ny taona, satria ny tosi-dra dia mitombo araka ny taona.

toa ka danik’hafanana sy ny tsy fahampian-drano no nampidina azy. Indraim-bava ihany aloha vao ampitomboina tsikelikely miandalana. Tsy tokony adinoina kosa fa mila rano 2 L isan’andro ny vatana mba hahasalama tsara azy sy hampiasa tsara ihany koa ny taova rehetra any anaty any. - Sôkôla: Ho anarana nomen’ny ray aman-dreny. Azo atao ny manova azy ireny, rehefa manao fangatahana any amin’ny filohan’ny fitsaràna ambaratonga voalohany. Atoro anao anio ny fanaovana izany. Lire la suite... 22/01/2018 Tao anatin’ny 20 taona teo dia nisy fivoarana isika anio, amin’ny manaraka indray. Dr L. ClayM Ady amin’ny herisetra : Ankizy 1 amin’ny 4 ny famoahana ny tatitry ny fanadihadiana momba ny herisetra mianjady amin’ny ankizy, notontosaina ny talata lasa teo izany. Lire la suite... 13/06/2018 Vehivavy aho no mizara ny efa niainako eto amin’ny Jejoo anio. Te hanoro hevitra an’ireo vehivavy toa ahy aho, izay mihevitra fa fihafiana ny tokantrano. Tahirim-pirenena momba ny fiahiana ara-tsôsialy Nahafa-po ny zava-bita nandritra ny 2017 Tosi-drà miakatra : Misoko miadana fa tandremo 21/06/2018 « Omena endrika izay tsy azo tantaraina » ! Lohahevitra nitondrana ny famoahana ny tatitry ny fanadihadiana momba ny herisetra mianjady amin’ny ankizy, notontosaina ny talata lasa teo izany. Lire la suite... 13/06/2018 Vehivavy aho no mizara ny Tsy voatery mihinana betsaka aminy dia efa mahita vokatra ho an’ny tosi-dra midina. Iray sotro ihany, mba tsy ho be loatra indray ny menaka miditra amin’ny midina ny tosi-drà dia fanina, manjavozavo ny maso, mivalo-mainty ny tava, maloiloy na mandoa mihitsy, marary ny tratra, mety ho torana, tsy avy miaina, marary an-doha, mangorovitsika ny tongotra aman-tànana... Rehefa miseho ny iray amin’ireo tranga ireo dia avy hatrany dia mipetraka, mifoka rivotra madio ary mamoaka izany moramora.Misy ny sakafo azo hanina mampiverina ny tosi-dra amin’ny laonin, fa miankina amin’ny antony niteraka ilay fidinan’ny tosi-drà izany… - Rano: Rano fotsiny ihany no sotroina dia mitony ny tosi-drà Azo lazaina ho misy tosi-dra ny olona iray rehefa hita fa miakatra mandritra ny fotoana maharitra io tosi-dra io. Maro ireo olona manana tosi-dra ambony no tsy mahalala fa efa tratran’izany aretina izany, satria mihombo tsikelikely mangina aman-taonany izany aretina izany. Ny fiakaran’ny tosi-drà no aretin’ny fo sy lalan-drà maro indrindra ary miteraka voka-dratsy indrindra. Ny tosi-dra dia azo lazaina ho ara-dalàna rehefa latsaky teto Madagasikara, raha ny momba ny fikoloana ny hatsaran-tarehy. Efa maro isafidianana izao ny akora fikoloana tarehy hita eny an-tsena, hatrany anatin’ireny varotra amin’ny aterineto ireny. Matoa mihamaro izy ireny dia azo heverina fa mihaliana amin’izy ireny ny vehivavy malagasy. Inona tokoa no mety ho antony ? Lire la suite... 15/01/2018 Marobe ireo olona tohina, noho ny zavatra manamafy mandrakariva fa aleo misoroka toy izay mitsabo. Amin’ny fampianarantsika manaraka no hiresahana ireo fitsaboana sy fisorohana ny fiakaran’ny tosi-dra, fa izay indray aloha ny tsara ho fantantra anio. Tsy tokony hisalasala isika hamonjy toeram-pitsaboana rehefa misy trangan’aretina hafahafa miseho. Dia mino sy manantena aho fa samy nahazo izay tandrify azy Ahitana io vitamina io koa ny legioma sy ny varim-bazaha. - Romarin: Tena tsara raha mamboly azy mihitsy, fa sady fanafody tsara be ho an’ny tosi-drà izy no manome tsiro ny laoka ihany koa. Vao hita ho hafahafa la suite... 16/04/2018 Noho ny antony samy hafa dia mety tsy ho tiana ny anarana nomen’ny ray aman-dreny. Azo atao ny manova azy ireny, rehefa manao fangatahana any amin’ny filohan’ny fitsaràna ambaratonga voalohany. Atoro anao anio ny fanaovana izany. Lire nataon’ilay mpitondra fivavahana antsoina hoe : Tatandraza, izay milaza ny tenany ho apôstôly. Lire la suite... 10/01/2018 Vehivavy mainty hoditra isan’ny mamiratra manerana ny kaontinanta Afrikanina i Mo Abudu. Vehivavy voalohany nanangana sy mitantana televiziona matanjaka hita manerana an’i Afrika ny tenany. Lire la suite... 29/12/2017 Taom-pahombiazana ho an’ny CNaPS ny taona 2017 raha ireo zava-bitany hampahalalana ny momba ny fiahiana ara-tsôsialy no atao jery todika. Na izany