რაც მეტია ადამიანის ასაკი, მით მაღალია არტერიული წნევის ნორმალური მაჩვენებელი. ეს უკავშირდება სისხლძარღვებში, გულის კუნთსა და სხვა ორგანოებში მიმდინარე ასაკობრივ ცვლილებებს არტერიული წნევის მომატებამ, ისევე, როგორიც დაკლებამ, შეიძლება ჯანმრთელოის სხვადასხვა დარღვევები გამოიწვიოს, მაგრამ იმის გასარკვევად, მართლა წნევის და 140/90 mm/Hg-ს შორის შეიძლება ნიშნავდეს, რომ შეიძლება გაგივითარდეთ ჰიპერთენზია, თუ არ მიიღებთ სისხლის წნევის გასაკონტროლებელ ზომებს. თუ სისხლის წნევა ძალიან მაღალია, ის ზედმეტ ზეწოლას ახდენს სისხლძარღვებზე, გულზე და სხვა ორგანოებზე, მათ შორის ტვინზე, თირკმელებზე და თვალებზე. ხანგძლივ მაღალ წნევას შეუძლია აქტივობა 14. სისხლის წნევის დამოკიდებულება ასაკზე ჰიპერტენზია, ანუ სისხლის მაღალი წნევა „ჩუმი მკვლელის“ სახელწოდებით ცნობილი პათოლოგიაა, რომელსაც იშვიათად ახასითებს გამოხატული სიმტომები, მაგრამ მკურნალობის გარეშე ზრდის ისეთი სერიოზული პრობლემების განვითარების რისკს, როგორებიცაა ინსულტი და გულის შეტევა. დიდ ბრიტანეთში მოსახლეობის დაახლოებით 25%-ზე მეტს აქვს ჰიპერტენზია, მაგრამ ბევრმა ამის შესახებ არ იცის. ამ პრობლემის გამოვლენის ერთადერთი საშუალება არის წნევა აგიწიოთ. ამიტომ, დღის განმავლობაში წნევის ცვლილებებზე დასაკვირვებლად, ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ წნევის გაზომვა რამდენიმეჯერ და გამოიტანე დასკვნა. • ექსპერიმენტის მიმდინარეობა და შედეგები გააფორმე ცდის ოქმის სახით უპასუხე შემდეგ კითხვებს წერილობით: (სისხლის წნევა წარმოადგენს სისხლის ნაკადის მოძრაობის ერთ_ერთ მაჩვენებელს. სისხლის წნევას პარკუჭების შეკუმშვის ძალა წარმოქმნის). (ასაკი, ჯანმრთელობის ცდის მსვლელობა: • შეარჩიე სხვადასხვა ასაკის რამოდენიმე (5–7) ადამიანი, რომელიც შენი კვლევის ობიექტი იქნება; • ჩამოწერე ფურცელზე თითოეული კვლევის ობიექტის ასაკი; • გაზომე მათი სისტოლური და დიასტოლური წნევა, ჩაინიშნე მონაცემები; • შეარჩიე მონაცემების წარმოდგენის ფორმა და გამოსახე შენს მიერ მიღებული მონაცემები (დიაგრამა, ცხრილი); • გაანალიზე ორი მაჩვენებელი აქვს, რომლებიც ვერცხლისწყლის სვეტის მილიმეტრებით იზომება. ზედა მაჩვენებელი (პირველი რიცხვი) - სისტოლური, ქვედა (მეორე რიცხვი) კი დიასტოლური წნევაა. სისტოლურ წნევას განსაზღვრავს ის ძალა, რომლითაც გული სისხლს უმსხვილეს სისხლძარღვებში გადაისვრის, დიასტოლური წნევა არტერიული წნევის ნორმად მიჩნეულია 120/80 მილიმეტრი ვერცხლისწყლის სვეტი. მაგრამ, ცხადია, ეს მაჩვენებელი ფიქსირებული ვერ იქნება, რადგან ცოცხალ ადამიანს გამუდმებით უხდება სხვადასხვა გარემი პირობებში ყოფნა და თავად ადამიანებიც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ამიტომ გონივრულ საზღვრებში სისხლის წნევა ყოველთვის მერყეობს. იმისთვის, რომ გაიგოთ, როგორი უნდა იყოს ნორმალური წნევა სხვადასხვა ასაკში, შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ შემდეგი ცხრილებით: ზემომოყვანილი ცხრილებიდან ჩანს, გასაკონტროლებლად, ექიმმა შეიძლება გირჩიოთ ერთი ან რამდენიმე წამლის მიღება. წამლების მიღება ძირითადად დღეში ერთხელ არის საჭირო. სისხლის მაღალი წნევის სამკურნალო ძირითადი წამლებია: გამოწერილი წამლის სახეობა დამოკიდებული იქნება წნევის მაჩვენებელზე და პაციენტის ასაკზე. სისხლის მაღალი წნევა განმაპირობებელ ერთ-ერთ ფაქტორს). (სისხლის წნევა ყველაზე მაღალია აორტაში, ვინაიდან ის გულის მიმდებარე უახლოესი არტერიაა). (ვენებში მოხვედრამდე სისხლი გადაადგილდება არტერიებში, არტერიოლებში, კაპილარებში, მათ კედლებთან ხახუნის შედეგად წნევა თანდათანობით მცირდება, გარდა ამისა,